Nyårsmøte 2017

Asle Hetlebakke: Simeon og Anna i Tempelet
Odd Sverre Hove: Lærdommer fra Galatarbrevet (1)
Odd Sverre Hove: Lærdommer fra Galatarbrevet (2)

Erik Furnes: Komme ditt rike(1)
Erik Furnes: Komme ditt rike(2)
Erik Furnes: Komme ditt rike(3)
Erik Furnes: Vi er komne for å tilbe Han