Kveldsmøte søndag 15.05 kl 19.00

Det blir tale v/ Reidun Skurtveit.
Sang v/ Alf Magnus Tysse.

Ønsker alle hjertelig velkommen!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kveldsmøte søndag 15.05 kl 19.00

Forsamlingsmøte søndag 24.04 kl 11.00

Velkommen til forsamlingsmøte.
Det blir tale v/ Helge Kleven, IMF

Ønsker alle hjerelig velkonnen!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Forsamlingsmøte søndag 24.04 kl 11.00

Mandag 2.påskedag kl.19.00

2.påskedag blir det møte med nattverd.
Andakt v/Anita Solbakk. Velkommen til møte!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Mandag 2.påskedag kl.19.00

Kveldsmøte 03.04 kl 19.00

Der blir møte med Bildøy bibelskole.

Ønsker alle hjertelig velkommen!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kveldsmøte 03.04 kl 19.00

Forsamlingsmøte søndag 27.03 kl 11.00

Velkommen til forsamlingsmøte.
Det blir tale v/ Svein Inge Myhr. Normisjon.

Ønsker alle hjertelig velkommen!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Forsamlingsmøte søndag 27.03 kl 11.00

Temakonsert 20. mars kl 19.00

«Med Gud i medgang og motgang»
v/ Morten Samuelsen og Solveig Bartun Rob.   

Ønsker alle hjertelig velkommen!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Temakonsert 20. mars kl 19.00

Minneord: Gudrun Elisabet Litleskare.

Gudrun Litleskare, født 16.07.30, Kyrkjekrinsen Misjonsforening sitt eldste medlem, døyde 20.02.22, 91 år.
Gudrun har vore aktiv i bedehuset frå ho og Sverre, saman med 6 barn, flytta til Åsane. Gudrun vart raskt glad i bedehuset og arbeidet der, vi kunne rekna med ho i arbeidet. Ho var ei som trufast møtte fram, enten det var møter, «Vi over 60» eller andre samlingar, og ho tok på seg mange oppgåver.
Ho var med i Bedehusforeninga i mange år. Utanom forenings møtene var dei trufaste med div reinhald, kjøkkenarbeid og servering på samlingar.
Dei hadde ansvar for bedehusbasaren kvar vår inntil ca 15 år sidan. Dei siste  åra var det nokre yngre damer som var på «opplæring» før vi overtok og fekk fleire med. Etter det kom ho gjerne med gevinstar til basaren.
Dei starta også opp med julemesse i bedehuset. Dette vart godt mottatt også av bygdefolket: mange møtte fram.  Mykje arbeid er lagt ned her. No er det ein komite som vert valgt for to og to år som har ansvaret.
Unge Røster si støtteforening var også Gudrun aktiv med i, også etter at korene vart lagd ned. Dei hadde misjonsbasar inntil for få år sidan.Dei tok også ansvar for praktiske oppgåver på mange kvinnetreff for Misjonssambandet.
Pensjonisttreff i bedehuset var det Gudrun og andre damer i bedehuset som begynte med. Dette var samlingar som var veldig godt besøkt. Brev vart sendt i posten / levert i postkasser med invitasjon kvar gong: eit viktig arbeid for å trekka inn eindel som ellers ikkje gjekk i bedehuset.
Dei siste åra har Gudrun vore plaga med sjukdom, noko som gjorde at ho ikkje fekk vera saman med oss på samlingar. Ho fulgte allikevel med i kva som skjedde. Og vi veit at arbeidet i bedehuset var med i bønnene hennar.
Vi som har fått gå med juleblomst til ho har gode minner fra fine stunder saman med ho.
Gudrun vert huska for sin villighet til å ta på seg oppgåver, positivitet, eit varmt smil og interesse for oss andre. Mange har fått oppmuntring i arbeidet på bedehuset og privat frå ho.
Vi vil lysa fred over Gudrun sitt gode minne. Ho har no fått opplevd å få koma heim: noko vi veit ho såg fram mot med forventning. Våre tankar går til den store familien i sorga over å ikkje ha ho her lengre og glede over at ho er fri frå sjukdom og plager. Dei har mange gode minner å sjå tilbake på om ei god mor, svigermor, bestemor og oldemor.

Nyborg, 15.03.22.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Minneord: Gudrun Elisabet Litleskare.

Bibelhelg 11-13 mars

Bibelhelg med Kurt Hjemdal fredag til søndag.
Fredag begynner møtet kl 19.30 og vi får da også sang av Alf Magnus Tysse.
Lørdag begynner møtet kl 18.00 og vi får da to bibeltimer.
Søndag begynner møtet kl 11.00 og vi får da også sang av Ingunn og Ellen fra Hagaviktrioen.

Ønsker alle hjertelig velkommen!

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Bibelhelg 11-13 mars

Forsamlingsmøte søndag 30.01 kl 11.00

Velkommen til forsamlingsmøte.
Det blir tale v/ Leif Nesheim.

Ønsker alle hjertelig velkommen!

Del på

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Forsamlingsmøte søndag 30.01 kl 11.00

Minneord.
Nils Bognøy født 22.11.1936 sovnet stille inn natt til 30. november-21.
Han hadde bare uken før feiret sin 85. års dag sammen med storfamilien og venner.
Nils vokste opp på Bognøy. I slutten av 50 årene kom han til Åsane. Her giftet han seg med Kari Saurås og han ble fort aktiv i Kyrkjekrinsen bedehus. Der fikk han stor betydning i arbeidet som var på huset. Vi lærte Nils å kjenne som en trofast, tålmodig og raus person.
Mange har gode minner fra Nils alle de årene han drev søndagskole i bedehuset og seinere på Flaktveit.
I mange år var han også formann i misjonsforeningen. Han har alltid vært opptatt at menneske rundt han skulle få høre om Jesus. Hjemmet til Kari og Nils har alltid vært åpent for talere og forkynnere når vi hadde møteuker på bedehuset. Også ungdommen likte godt å komme innom der etter ungdomskvelder eller bare for å slå av en prat en kveldstund.
Nils var en mann vi kunne regne med på det meste i bedehuset. Han var et Ja menneske, som sto på både seint og tidlig. Det er ikke få timer Nils har brukt på dugnadsarbeid på bedehuset- enten det var store byggeprosjekter, malerarbeid eller servering og gulv vask.
Nils har også brukt mye tid på å kjøre folk til og fra møter. Han stilte opp enten det var søndagsmøter, småmøter, støtteforening eller eldretreff.  Han var alltid klar om noen ringte.
I mange år var også Nils med i en gruppe som reiste rundt til eldre og syke og delte vitnesbyrd og sang. Dette var en del av bedehusarbeidet. Og helt frem til i fjor vinter var Nils på Midtbygda Sykehjem og hadde andakt 1 gang i måneden.
Vi som fikk lære Nils å kjenne vil huske på alle de fine og gode andaktene som han hadde. Eller de gangen han ledet møte eller kom med et vitnesbyrd under «ordet fritt». Han hadde alltid noe godt å si om sin Frelser og venn.
Nils var glad i bedehuset.  Og etter hver nedstenging i pandemien-var han glad for å være tilbake og treffe bedehus folket. Dette var noe han stadig snakket om når vi møtte han.
Selv om Nils ikke var noe sanger selv, så var han veldig glad i sang og musikk. Og en av de siste temamøte Nils var på- ble det snakket om himmelen. Da var det en dame i forsamlingen som tok ordet til slutt i møte og foreslo å synge:

«Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser Alt er fred og evig vår, i det land hvor Herren rår Hvilken underfull dag det vil bli.

Hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se Når for han fot jeg kneler ned som engang døde i mitt sted Når han tar meg ved sin hånd Og leder meg til løftets land Hvilken underfull dag det vil bli»

Dette sangforslaget likte Nils veldig godt og kvinnen fikk en god klapp på skulderen og et varmt smil idet han takket for møte og gikk velsignet hjem.
Tirsdagene var småmøte i bedehuset, der var Nils trofast. De siste årene ble småmøtene til bibelgruppe for eldre menn. Der ble Nils leder og før hver samling så reiste han rundt og hentet de som var med og kjørte de hjem igjen når samlingen var ferdig. Han var veldig opptatt at vi måtte ta vare på bønnemøtene i bedehuset.
Nils var også ivrig på at vi skulle få forkynnere som hadde gode bibeltimer og bibelundervisning. Og han var flink å oppmuntre og takke forkynnerne som kom i bedehuset vårt.  Han var også flink å takke styret for den jobben de gjorde.
Vi vil savne Nils sine gode håndtrykk, et klapp på skulderen, eller hans varme smil eller glimt i øye. Og ikke minst hans vitnesbyrd om Jesus.
Vi lyser fred over Nils sitt minne. Nå har han nådd målet- Himlen- som han talt om og så frem mot.
Våre tanker går nå til Kari, Kjell, Wenche, Berit og Helge og deres familie.  Ta vare på alle de gode minnene!

På gjensyn!

Fra vennene i Kyrkjekrinsen misjonsforening.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for