Ving

Barnelag for 2.-6. klasse. Samling annakvar onsdag kl 17.30-19.00

Opplegget hver gang er ganske fast, først samles vi i storsalen der vi har andakt og sang. Etterpå går vi i grupper. Vi har kjøkkengruppe, utegruppe og spillegruppe. Ledergruppen består av Anita Solbakk, Gunnar Hetlebakke og Marit Hernes Saurås (leder).

Kontakt: Marit H. Saurås, mob 920 90 456