Givertjeneste.

Ønsker du å bli fast giver til bedehuset?
Ta kontakt med banken din eller gå inn i nettbanken din og legg inn fast betaling.
Velg ønsket trekkbeløp, trekkdato, og hyppighet (mnd,kvarttall, etc)
Kontoen det skal betales til er : 3414.21.08587
Beløpet kan merkes fast givertjeneste.