Søndagsskole

På Generasjonsmøtene vi har annenhver søndag (se kalenderen) er det stort sett alltid Søndagsskole for barna. Mens de voksne får høre søndagens tale kan barna gå inn i peisestuen og få være med på et eget opplegg der. Som regel er det sang, en andakt og en aktivitet.

Kontakt: Sigve Ladstein
mob 906 69 805