Støtteforeninga

Kvinneforening som møtes ca ein torsdag i månaden.
Kontakt: Inger Marie Birkeland, mob 942 56 171