Styret

KontoNr: 3411 33 23886  brukes medlemskontigent.
For 2020 er den 250 pr. pers
 

Leder for styret: Berit Bognøy tlf 90 06 88 59
Nestformann: Hildegunn Bognøy.
Sekretær: Arvid Nilssen.
Kasserer: Ove Lie.
Styremedlem: Marit Hernes Saurås.