Styret

Leder for styret: Berit Bognøy tlf 90 06 88 59
Nestleder: Ole Blindheim
Sekretær: Arild S. Kristoffersen
Kasserer: Ove Lie
Styremedlem: Hildegunn Bognøy
Styremedlem: Jan Åge Holta