Utleie

Bedehuset har flere saler som kan leies, enten en og en eller hele huset om så er ønskelig. Vi har priser for medlemmer og ikke-medlemmer, og dette samt befaring kan avtales ved å kontakte Kjell Bognøy tlf 98 48 76 12

Utleiepriser i Kyrkjekrinsen bedehus pr 01.09.2018

Pr døgn:

Storsal 2500,-

Peisestue 1500,-

Kjellerstue 1500,-

Tillegg kjøkken 650,-

Hele huset (inkl. kjøkken) 4500,-

Utleie konfirmasjon el (døgn+kvelden i forveien fra kl 17.00)

Storsal 3750,-

Peisestue 2250,-

Kjellerstue 2250,-

Tillegg kjøkken 650,-

Hele huset (inkl. kjøkken) 6500,-

Helgeutleie (fredag kl. 17.00 – søndag)

7000,- (gjelder hele huset inkl. kjøkken)

 Utleie som varer inntil tre timer:

Halv pris av døgnleie:

Storsal 1250,-

Peisestue 750,-

Kjellerstue 750,-

Tillegg kjøkken 325,-

Hele huset (inkl. kjøkken) 2250,- 

Utleie til medlemmer:

Halv pris av døgnleie:

Storsal 1250,-

Peisestue 750,-

Kjellerstue 750,-

Tillegg kjøkken 325,-

Hele huset (inkl. kjøkken) 2250,-

Tillegg

Bruk av lyd/bilde-anlegg: 650,-

Vask: 650,-

Dersom en låner duker, skal disse vaskes/renses og strykes.