Misjonsforeninga

Frå 18 år.
Kontakt: Kjell Bognøy tlf 984 87 612