Mannsgruppe.

Mannsgrupen ble startet 2020 og vi har samling siste onsdag i hver mnd kl 19.30 med andakt og sosialt samvær.