Utleie

Kontaktperson for utleige: Kjell Bognøy 984 87 612

KontoNr: 3414 21 08587  brukes til utleie og gaver.

Utleiepriser i Kyrkjekrinsen bedehus pr 25.03.2019

Pr døgn:

Storsal 2500,-

Peisestue 1500,-

Kjellerstue 1500,-

Tillegg kjøkken 650,-

Hele huset (inkl. kjøkken) 4500,-

Utleie konfirmasjon el (døgn+kvelden i forveien fra kl 17.00)

Storsal 3750,-

Peisestue 2250,-

Kjellerstue 2250,-

Tillegg kjøkken 925,-

Hele huset (inkl. kjøkken) 6750,-

Helgeutleie (fredag – søndag)

6000,- (gjelder hele huset inkl. kjøkken)

Utleie som varer inntil tre timer:

Halv pris av døgnleie

Utleie til medlemmer:

Halv pris av døgnleie

Tillegg for bruk av lyd/bilde-anlegg: 650,-

Tillegg for vask: 650,-

Dersom en låner duker, disse vaskes/renses og strykes.

Utleie til begravelsesbyråer/cateringfirma på formiddag

Storsal 3000,-

Kjellerstue/peisestue 2500,-.

Disse prisene inkluderer kjøkken og vask.

Dersom flere rom blir benyttet, betales det ekstra for det.