Misjonsklubben

Samling for vaksne damer, ein gang per månad.
Kontakt: Wenche Soltveit, mob 412 06 049