Støtteforeninga

Kvinneforening som møtes ca ein torsdag i månaden.
Kontakt: Rigmor Gjerde tlf 416 93 986